Kursplan för kalenderåret 2006
ELLÄRA OCH ELEKTRONIKETE115
Electromagnetics and Electronics

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: N3. Kursansvarig: Daniel Sjöberg, daniel.sjoberg@es.lth.se, Elektrovetenskap. Rekommenderade förkunskaper: Kunskaper motsvarande FFF155 Nanovetenskapliga tankeverktyg, FFF100 Termodynamik och elektroniska material och FRT110 Systemteknik. Prestationsbedömning: Skriftligt prov. Frivilliga hemuppgifter under kursens gång kan ge bonus på tentamen. Hemsida: http://www.es.lth.se/ugradcourses/ete115.

Mål
Denna kurs bygger på studenternas kunskaper i matematik och fysik. I kursen Termodynamik och elektroniska material har fysiken bakom enskilda kretskomponenter behandlats. I kursen i Ellära och elektronik kopplas komponenterna samman till elektriska kretsar som analyseras med verktyg från de grundläggande matematikkurserna samt kurserna Nanovetenskapliga tankeverktyg och Systemteknik.

Innehåll
Kursen består av kretsteori, elektromagnetisk fältteori och elektronik. I kretsteorin och fältteorin behandlas elektriska storheter, grundläggande analysverktyg och verkliga kretselement med dess ideala kretsmodeller. Kretsteorin används därefter inom elektroniken för att studera halvledarkomponenter och elektriska system

Grundläggande elektriska storheter: Ström, spänning, potential, motstånd, ledningsförmåga, permittivitet, impedans, admittans och effekt.

Grundläggande analysverktyg: Maxwells ekvationer, elstatik, magnetostatik, randvillkor, Kirchhoffs lagar, räkneregler för linjära tidsinvarianta kretsar, nodanalys och tvåpolsekvivalenter.

Grundläggande kretselement: motstånd, spolar, kondensatorer, spänningskällor, strömkällor och förstärkare. Modellering: verkliga kretsar med ideala kretselement, överföringsfunktion och filter.

Halvledarkomponenter och elektriska system: operationsförstärkare, förstärkarkopplingar, dioder, transistorer, integrerade kretsar och digitala system.

Litteratur
Hambley, A. R.: Electrical Engineering, Principles and Applications. Pearson Prentice Hall, 2005.
M. Gustafsson, A. Karlsson, R. Lundin: Kretsteori exempelsamling.