Kursplan för kalenderåret 2006
ELENERGITEKNIKESS060
Electrical Engineering

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Obligatorisk för: E3. Kursansvarig: Univ. Lektor Olof Samuelsson, olof.samuelsson@iea.lth.se, Inst f ind elektrotekn o aut. Rekommenderade förkunskaper: ESS010 och ESS020 Analog Elektronik. Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter + antingen skriftliga deltentamina eller sluttentamen. Övrigt: Kursen ingår som en del av ett större block av kurser (”Elektrospåret”). För en detaljerad beskrivning av hela blocket, se ESS000 Elektronik, system och signaler. Hemsida: http://www.iea.lth.se.

Mål
Relation till andra kurser inom elektrospåret
Kursen har tydliga kopplingar till Elektromagnetisk fältteori vad gäller elektriska maskiners funktionsprincip, till Elektrisk mätteknik vad gäller mätning av både elektriska och icke elektriska storheter samt till Analog elektronik vad gäller system för styrning och elektrisk effektomvandling.

Kunskapsmål
Efter genomgången kurs skall du:

Färdighetsmål
Efter genomgången kurs skall du:

Attitydmål
Efter genomgången kurs skall du:

Innehåll

Litteratur
Alaküla M, Gertmar L, Samuelsson O: Elenergiteknik, KFS AB.