Kursplan för kalenderåret 2006
ELEKTRISKA DRIVSYSTEMEIE620
Electrical Drives

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: IDA2, IE3. Kursansvarig: Anders Askman, anders.askman@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Rekommenderade förkunskaper: ETE602 Krets- och mätteknik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Övrigt: Obligatoriskt studiebesök ingår. Hemsida: http://www.hbg.lth.se/.

Mål
Kursen ger

Innehåll

Litteratur
Alfredsson, A: Elkraft. Liber. ISBN: 91-47-01549-7.
Utdelat material.