Kursplan för kalenderåret 2006
PROJEKT ÅRSKURS 3EDT655
Project Year 3

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IDA3, IMM3. Kursansvarig: Christin Lindholm, Stefan Nyman, Anders Askman, Lise Jensen, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Prestationsbedömning: För betyget godkänd krävs: 1. Godkänd slutprodukt. 2. Godkänd skriftlig dokumentation. 3. Godkänd muntlig tentamen.

Mål
Kursdeltagarna skall få erfarenhet i att självständigt tidsplanera och driva ett projekt från idéstadiet fram till färdig produkt.

Deltagarna integrerar kunskaper och färdigheter från sina respektive ämneskurser. För multimediastudenter gäller även att kunskaperna från kursen Multimediadesign, som ges parallellt med denna kurs, integreras i projektarbetet.

För programvaruteknik- och datateknikstudenter gäller även att kunskaperna från kursen Kravhantering, som ges parallellt med denna kurs, integreras i projektarbetet

Innehåll

Litteratur
Kompendium.