Kursplan för kalenderåret 2006
PROGRAMMERING I C++EDA623
Programming in C++

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Valfri för: IDA3, IMM2. Kursansvarig: Mats Lilja, Mats.Lilja@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Förkunskapskrav: EDA616/EDA618 Programmering i Java. Prestationsbedömning: Godkända programmeringsuppgifter. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål
Kursen ger kunskap om objektorienterad programmering i språket C++.

Innehåll

Litteratur
Skansholm, J: C++ direkt. Studentlitteratur 2000. ISBN: 91-44-014635.