Kursplan för kalenderåret 2006
DATAMEKATRONIKEDA190
Computer Mechatronics

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Valfri för: D4, E4. Kursansvarig: Univ.lektor Klas Nilsson, klas.nilsson@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Förkunskapskrav: EDA040 Realtidsprogrammering, EIT020 Digitalteknik, EIT070 Datorteknik, FRT010 Reglerteknik AK, ETI190 Elektronik för D eller motsvarande (ETI196 Elektronik för E eller ETE021 Kretsteori för F). Prestationsbedömning: Projektarbete. För godkännande av projektarbete fordras att de obligatoriska kursmomenten har fullgjorts. Obligatoriska moment: Laborationer (5), hemuppgifter. Övrigt: Begränsat deltagarantal, 25 platser. Urvalskriterium: Medelbetyg på de kurser som krävs för behörighet. Tillgång till PC-kompatibel dator i hemmet rekommenderas. Verktyg och material kommer att säljas av institutionen. Hemsida: http://www.cs.lth.se/EDA190.

Mål

Innehåll
Gränssnitt till en PC. Grundläggande analog elektronik. Simulering. Felsökning. Störningar, skydd och säkerhet. Strömförsörjning. Miljövänlig elektronisk prototyputveckling. Kommunikationsprotokoll. Mikroprocessorer. Drivrutiner. Givare. Ställdon. Mekanisk prototyputveckling. Sökning av material och dokumentation.

Litteratur
Litteratur ingår i kurssatsen av verktyg och material som säljs av institutionen.