Kursplan för kalenderåret 2006
MOBILGRAFIKEDA075
Mobile Graphics

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: C4, D4, E4. Kursansvarig: Universitetslektor Tomas Akenine-Möller, Tomas.Akenine-Moller@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Förkunskapskrav: EDA027 Algoritmer och datastrukturer och FMA420 Linjär algebra. Rekommenderade förkunskaper: EDA221 Datorgrafik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkända redovisningsuppgifter. Fullgjorda redovisningsuppgifter är ett krav för att få deltaga i tentamen. Slutbetyg i kursen grundar sig på resultatet av den skriftliga tentamen. Hemsida: http://www.cs.lth.se/EDA075.

Mål
Att förstå de begränsningar för datorgrafik som mobila enheter medför, att få kunskap om effektiva algoritmer och tekniker för grafik på denna typ av plattform samt att bygga en begreppsapparat som möjliggör uttalande om besparingar i bandbredd eller förbättring av bildkvalitet. Applikationer kan vara 3D-spel eller 3D-användargränssnitt.

Innehåll

Litteratur
Publicerade papper från de ledande forskarna inom området.