Kursplan för kalenderåret 2006
DATATEKNIKEN I SAMHÄLLETEDA021
Computers in Society

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Obligatorisk för: D1. Kursansvarig: Jonas Wisbrant, Jonas.Wisbrant@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Prestationsbedömning: För godkänt betyg fordras godkänd egen muntlig presentation och närvaro vid andra presentationer i kursavsnittet Kommunikation samt närvaro vid föreläsningarna och godkända rapporter och granskningar i kursavsnittet Tekniken i samhället. Detaljerade föreskrifter angående fullgörande av obligatoriska moment kommer att finnas i kursprogrammet. Hemsida: http://www.cs.lth.se/EDA021.

Mål
Kursen skall ge studenterna perspektiv på teknikens, särskilt datateknikens inverkan på människan och samhället. Dessutom skall studenterna få språklig träning och träning i muntlig och skriftlig framställning.

Innehåll
Kursen har två delar:

Litteratur
Kursmaterial som tillhandahålls av institutionen.