Kursplan för kalenderåret 2006
ARKITEKTURHISTORIA III – DEN HISTORISKA ARKITEKTURENS ESTETIKAHI070
History of Architecture III – The Aesthetics of Historical Architecture

Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Obligatorisk för: A3. Kursansvarig: Universitetslektor Anna-Maria Blennow, Inst för arkitektur och byggd miljö. Förkunskapskrav: AHI011 Arkitekturhistoria I och AHI021 Arkitekturhistoria II. Prestationsbedömning: Närvaro vid föreläsningar och deltagande i studieresa till Italien. Övrigt: Kursen utgör en fördjupning i arkitekturhistoria och innehåller en studieresa till Italien. Hemsida: http://www.arkitekturhistoria.lth.se.

Mål
Fördjupad förståelse av den historiska arkitekturens gestaltningsprinciper och praktik.

Innehåll
Den historiska arkitekturens estetik i ord och praktik från Alberti till Aldo Rossi. Föreläsningarna utgör en förberedelse för studieresan till Italien.

Litteratur
Utdrag ur bl.a. följande skrifter: Leon Battista Alberti: De re aedificatoria (Om byggnadskonsten), Andrea Palladio: I Quattro Libri del´Architettura (Fyra böcker om arkitekturen), Camillo Sitte: Det Städtebau (Stadsbyggnad), Heinrich Tessenow: Hausbau und dergleichen (Husbyggnad och liknande saker), Le Corbusier: L`Esprit nouveau (Den nya tidsandan), Aldo Rossi: L`Architettura della Cittá (Stadens arkitektur).