Kursplan för kalenderåret 2006
TILLÄMPAD ESTETIK, VISUELLA METAMORFOSER, DEL IIAFO205
Applied Aesthetics, Visual Metamorphoses, Part II

Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Obligatorisk för: ID3. Kursansvarig: Univ.adj. Maria Udriot, Inst för arkitektur och byggd miljö. Förkunskapskrav: AFO240 och AFO245 Tillämpad estetik, visuell kommunikation och AFO220 och AFO225 Tillämpad estetik, visuella strukturer. Prestationsbedömning: Godkända inlämningar av övningsuppgifter. 80 % närvaro vid föreläsningar och övningar.

Mål
Att med utnyttjande av olikartade presentationstekniker på ett övertygande sätt presentera sin portfölj.

Innehåll
Träning i traditionella och experimentella presentationstekniker.

Litteratur
Kompendium: Techniques of Presentations.