Kursplan för kalenderåret 2006
PRODUKTSEMIOTIKAFO165
Product Semiotics

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Obligatorisk för: MD4. Kursansvarig: PhD Gunnar Sandin, gunnar.sandin@arkf.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Prestationsbedömning: Godkända inlämningar på övningsuppgifter, samt 80 % närvaro vid föreläsningar och seminarier. Hemsida: http://www.formlara.lth.se.

Mål
Målet är att ge kännedom om semiotiska modeller, deras historia och tillämpning.

Innehåll
Kursen ger en introduktion till semiotisk teori, bildsemiotik och produktsemiotik. Fokus ligger på hur konkreta produkter (ting, annonser, organisationsscheman etc.) signalerar sitt användningsområde till brukaren. I övningar görs förändringar av redan existerande produkter med avseende på deras signalerande förmåga. Produktens anpassning till olika brukargrupper diskuteras. Stor vikt lägges vid det visuella språket. Kursen innehåller även en skrivuppgift.

Litteratur
Monö, Rune: Design for Product Understanding.
Utdrag ur C Peirce, F de Saussure, Karl Bühler och Susan Vihma.