Kursplan för kalenderåret 2006
SOLENERGI – GRUNDKURS I SOLVÄRMETEKNIKAEB010
Solar Heating Technology, Basic Course

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: F4, W4. Kursansvarig: Professor Björn Karlsson, Energi- och ByggnadsDesign. Rekommenderade förkunskaper: Grundläggande kunskaper i installationsteknik och termodynamik. Erfarenhet av att använda beräkningsprogram, t.ex. Matlab. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen och godkända inlämningsuppgifter. Hemsida: http://www.ebd.lth.se.

Mål

Innehåll

Litteratur
Solvärmesystem för småhus, ISBN 91-540-5802-3
Interna PM för varje föreläsning
Solar Engineering for Thermal Proceses, ISBN 0-471-51056-4.