Kursplan för kalenderåret 2006
BYGGNADSMODELLERING OCH PROJEKTERINGADP151
Building Modelling and Detailed Design

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Valfri för: A4. Kursansvarig: Professor Anders Ekholm, Projekteringsmetodik. Rekommenderade förkunskaper: Andra årskursen i A-programmet eller motsvarande. Prestationsbedömning: Obligatorisk närvaro 80 % vid föreläsningar samt godkända övningsuppgifter. Övrigt: Kursen kan ställas in vid färre än 10 anmälda. Hemsida: http://www.caad.lth.se.

Mål
Kursen ger fördjupad kunskap i byggandet av en byggproduktmodell strukturerad enligt svensk standard och byggklassifikation, samt i framtagning av projekteringshandlingar från modellen.

Innehåll
Kursen avser att fördjupa kunskaperna i metodiken att arbeta med en digital byggproduktmodell. Den datamodell studenten skapar i kursen utgör underlag för de projekteringshandlingar som skapas senare i kursen. (Den student som senare väljer kursen ”Digital visualisering och presentation” kan även utnyttja modellen som underlag för den kursens övningsuppgifter.) Kursen använder ArchiCAD som är ett beprövat objektorienterat modelleringsprogram.

Kursen innefattar byggandet av den digitala modellen med följande moment:

Litteratur
Kurs- och övningsmaterial kommer att tillhandahållas i digital form.