Kursplan för kalenderåret 2006
CAD-PROJEKTERING FÖR ARKITEKTONISK UTFORMNINGADP145
CAD for Architectural Design Work

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Valfri för: A4. Kursansvarig: Professor Anders Ekholm, Projekteringsmetodik. Rekommenderade förkunskaper: Andra årskursen vid A-programmet eller motsvarande. Prestationsbedömning: Obligatorisk närvaro vid 80 % av föreläsningarna samt godkända övningsuppgifter och slutuppgift. Övrigt: Kursen kan ställas in vid färre än 10 anmälda. Hemsida: http://www.caad.lth.se.

Mål
Kursen ger ökade färdigheter i CAD-projektering och fördjupad kunskap i begreppet ICT (informations- och kommunikationsteknologi), med inriktning på den arkitektoniska utformningen. Vidare skall kursdeltagarna erhålla en bra grund för användandet av ICT i det framtida yrkeslivet, och dess betydelse och möjligheter i designprocessen.

Innehåll
Kursen ger i föreläsningar, seminarier och övningsuppgifter kunskaper om grundläggande CAD-teknik. Övningarna görs i systemen från Autodesk, med för olika skeden anpassade applikationer för den nordiska marknaden.

Kursen ger deltagarna kunskaper och insikter om:

Kursen ger deltagarna färdigheter i:

Efter genomförd kurs skall kursdeltagarna:

Litteratur
Kursmaterial som instruktioner och CAD-manualer kommer att finnas tillgängliga över Internet.
Autodesk Architectural Desktop 2005 Grundkurs
Redovisning av byggprojekt, Bygghandlingar 90.
Litteraturlista i övrigt kommer att sammanställas inför kursstart.