Kursplan för kalenderåret 2006
DIGITAL VISUALISERING OCH PRESENTATIONADP131
Digital Visualization and Presentation

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Valfri för: A4. Kursansvarig: Professor Anders Ekholm, Projekteringsmetodik. Rekommenderade förkunskaper: Andra årskursen vid A-programmet eller motsvarande. Prestationsbedömning: Obligatorisk närvaro vid 80 % av föreläsningarna samt godkända övningsuppgifter. Hemsida: http://www.caad.lth.se.

Mål
Kursen ger fördjupad kunskap i utnyttjandet av digitala bilder och CAD-modeller för presentation.

Innehåll
Kursen avser att fördjupa kunskaperna i metodiker att bearbeta fotografier och CAD-modeller för en digital presentation av en byggnad placerad i sin rätta omgivning. Studenterna arbetar med modellunderlag som erbjuds av avdelningen.

Kursen innefattar följande delar: Efterbehandling av stillbilder från datamodell samt fotografier (Adobe Photoshop); Utformning av logotyp, vektorillustrationer och färgläggning av plan/sektion (Adobe Illustrator); Utformning av affisch (Adobe Illustrator); Utarbetande av flersidig papperspresentation (Illustrator/InDesign/PageMaker); Utformning av flersidig webbpresentation (Macromedia Dreamweaver); Demonstration och användning av QuickTimeVR från fotografier.

Litteratur
Metodhandledning utarbetad av kursledningen, tillgänglig via Internet.