Kursplan för kalenderåret 2006
STUDIO: RESTAURERING OCH OMBYGGNADABV080
Studio: Restoration and Rehabilitation

Antal poäng: 13. Betygskala: UG. Valfri för: A3. Kursansvarig: Professor Mats Edström, Bebyggelsevård. Prestationsbedömning: 80 % närvaro, aktivt deltagande i ritsalsundervisningen samt godkänd slutredovisning av övningsuppgift. Övrigt: Kursen kan ställas in vid färre än tio anmälda. Hemsida: http://www.bv.lth.se.

Mål
Syftet är att i projektform öva sammanhängande metodik att undersöka, värdera och formge ny arkitektur i existerande bebyggelsemiljö. Kursen fokuserar på arkitektonisk formning i kontextuella sammanhang.

Innehåll
Kursen behandlar:

Fördjupningskursen innehåller följande huvudmoment:

Litteratur
Kompendium tillhandahålls av avdelningen.