Kursplan för kalenderåret 2006
STADENS UTVECKLINGABV060
Urban Development

Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Obligatorisk för: A3. Valfri för: L4, V4. Kursansvarig: Professor Mats Edström, Bebyggelsevård. Prestationsbedömning: 80 % närvaro, aktivt deltagande i ritsalsundervisningen samt godkänd slutredovisning av övningsuppgift. Övrigt: Kursen kan ställas in vid färre än 10 anmälda. Hemsida: http://www.bv.lth.se.

Mål
Syftet är att ge kunskaper och förmåga att diskutera om

Innehåll
Kursen behandlar stadens utveckling i ett historiskt perspektiv med avseende på att identifiera tidslager och bevarandekvaliteter. Den tematiska uppläggningen innehåller:

Litteratur
Schönbeck, B., Stad i förvandling: uppbyggnadsepoker och rivningar i svenska städer från industrialismens början till idag, Stockholm, 1994.