Kursplan för kalenderåret 2006
ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLE: TEKTONIK & RUMAAK170
Architecture and Society: Tectonics & Space

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Valfri för: A4. Kursansvarig: Universitetslektor Bernt Nilsson, Inst för arkitektur och byggd miljö. Prestationsbedömning: Godkända övningar och 80 % närvaro vid föreläsningar och seminarier. Övrigt: Kursen kan ställas in vid färre än 10 anmälda.

Mål
Kursen skall ge insikter i arkitekturens tektoniska egenskaper och förståelse för konstruktionen som rumsskapande uttrycksbärande element.

Innehåll
Kursen bygger på fallstudier av ett antal byggnader med speciellt tydliga och intressanta tektoniska egenskaper. Byggnaderna behandlas i föreläsningar, seminarier och i praktiska övningsmoment.

Byggnaderna och platserna är valda från olika historiska epoker för att beskriva allmängiltiga fenomen i den byggda världen.

Litteratur
Studies in Tectonic Cultures av Kennet Frampton
Experiencing Architecture av Sten Eiler Rasmussen Architecture as Space by Bruno Zeni Ritningar och beskrivningar kommer att utdelas vid kursstart.