Kursplan för kalenderåret 2006
ARKITEKTUR I STADSSAMMANHANGAAK046
Architecture in an Urban Context

Antal poäng: 9. Betygskala: UG. Valfri för: A3. Kursansvarig: Universitetslektor Bernt Nilsson, Inst för arkitektur och byggd miljö. Prestationsbedömning: Godkända övningar och 80 % närvaro vid föreläsningar och seminarier. Övrigt: Kursen kan ställas in vid färre än 10 anmälda.

Mål
Kursen skall ge kunskap om relationerna mellan arkitekturens olika skalnivåer, från detaljerad byggnadsnivå till stadsbyggnadsnivå. Kursen genomsyras av ett kontextuellt förhållningssätt.

Innehåll
Kursen inleds med en ”reading” av de aktuella projekteringsplatserna. Readingen innebär att platsen läses av och tolkas i intuitiva skisser. Resultatet av readingen bildar underlag för den kommande projekteringen.

Projekteringen bedrivs i komplexa befintliga sammanhang och gestaltningsuppgiften varierar i skala från enskild byggnad till stadsnivå.

Litteratur
Litteratur utdelas vid kursstart i form av kompendier som ger projektet en teoretisk fördjupning. Litteraturen ligger till grund för ett antal seminarier