Kursplan för kalenderåret 2005
SAMVERKAN FORDON/BANA-SPÅRFORDONSTEKNIKVVB670
Interaction between track and vehicle-trackvehicle technique

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IBYI2. Kursansvarig: Lärare vid LTH Ingenjörshögskolan, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Godkända inlämningsuppgifter.

Mål
Efter kursen ska studenterna ha grundläggande kunskaper om

Innehåll
Samverkan fordon/bana

Spårfordon

Litteratur
Fastställes senast en månad före kursstart.