Kursplan för kalenderåret 2005
ANLÄGGNINGSMÄTNINGVVB640
Construction surveys

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: IG3. Kursansvarig: Lars Ollvik, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Rekommenderade förkunskaper: VGM630 Geomatik introduktion. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Mål
Kursen avser att ge kunskaper i anläggningsmätning med särskild inriktning mot det moderna husbyggandets speciella krav.

Innehåll
Kursen behandlar huvudsakligen byggplatsens fel- och toleransteori omfattande:

stomnät - byggplatsnät

transformationer

standarder

toleranser

mätningsmetodik

Litteratur
Meddelas senast en månad innan kursstart