Kursplan för kalenderåret 2005
PROJEKTERING AV JÄRNVÄGSANLÄGGNINGARVVB635
Design of Railway Constructions

Antal poäng: 10. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IBYI3. Kursansvarig: Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Prestationsbedömning: Godkänd individuell projekteringsuppgift. Fullföljda laborationer samt deltagande i studiebesök. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål
Syftet med kursen är att studenterna på en övergripande nivå skall kunna projektera ban-, el-, signal- och teleanläggningar samt förstå hur dessa samverkar i projekteringsprocessen.

Innehåll

Litteratur
Kurspärmar, Banskolan.