Kursplan för kalenderåret 2005
PROJEKTLEDNINGVVB605
Project Management

Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IBYI3. Kursansvarig: Lärare LTH Ingenjörshögskolan, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Prestationsbedömning: 80 % närvaro vid föreläsningar och övningar samt godkänd övningsuppgift. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål
Att som projektledare på ett systematiskt sätt kunna planera, leda och kontrollera ett projekt.

Innehåll

Litteratur
Kurspärm från Banskolan utdelas vid kursstart.