Kursplan för kalenderåret 2005
PROJEKTKURS I VATTENFÖRSÖRJNINGS- OCH AVLOPPSTEKNIK DEL IIVVA920
Project course part II

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Valfri för: W4. Kursansvarig: Behörig lärare i samråd med utbildningsledare Joakim Malm, Vattenförsörjnings- och avloppsteknik. Prestationsbedömning: Muntlig och/eller skriftlig redovisning.

Mål
Att fördjupa ämnesspecifika kunskaper.

Innehåll
Handledda självstudier, fältarbete och/eller laborativt arbete.

Litteratur
Relevanta artiklar och litteratur inom det valda området.