Kursplan för kalenderåret 2005
TRANSPORTSEKTORNS MARKNAD OCH KRAVVTT612
The Transport Market

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IBYI1. Kursansvarig: Bengt Holmberg, LTH; Lars Bergrund, Banverket, Trafikteknik. Prestationsbedömning: För godkänt fordras godkända rapporter, en för varje område (totalt 5 rapporter) samt aktivt deltagande i rapportseminarierna. Obligatoriska moment: Studiebesök. Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska. Hemsida: http://www.tft.lth.se.

Mål
Syftet är att ge en grundläggande kännedom om transportsektorns utveckling. Mer detaljerade kunskaper om analyser och modelleringar m m ges i kursen Transportanalys och samhällsplanering.

Innehåll
Kursen läggs upp kring ett antal problem med anknytning till områdena ovan d v s transportsektorns utveckling, konkurrens/samverkan mellan transportslag, samhällets och kundernas krav på transporter, samspel transporter samhällsutveckling samt organisation och finansiering av transportsektorn. I anslutning till de olika problemen ges föreläsningar, flertalet av gästföreläsare, samt anordnas studiebesök. Problemen diskuteras i grupper efter inläsning av området. Varje område skall belysas i en individuell rapport.

Litteratur
För rapportskrivning: Strömquist Siv, Skrivboken. Gleerups 2000. Svenska Språknämnden, Svenska skrivregler. Liber 2000.
Referenslitteratur: Ett kursbibliotek står till studenternas förfogande