Kursplan för kalenderåret 2005
BYGGNADSKONSTRUKTIONVSM140
Structural Design

Antal poäng: 11. Betygskala: TH. Obligatorisk för: V2. Kursansvarig: Susanne Heyden, susanne.heyden@byggmek.lth.se, Byggnadsmekanik. Rekommenderade förkunskaper: VSM010 Mekanik. Prestationsbedömning: Delprov Byggnadsmekanik (5p) samt delprov Konstruktionsteknik (6p) enligt nedan. För slutbetyg viktas de båda delproven lika. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.byggmek.lth.se.

Mål
Kursen Byggnadskonstruktion skall ge

Kursen består av två delar, Byggnadsmekanik och Konstruktionsteknik.

Speciellt skall delen Byggnadsmekanik ge

Speciellt skall delen Konstruktionsteknik ge

Innehåll
Byggnadsmekanik
Friläggning och jämvikt. Fackverk. Spänning, töjning, spännings-töjningssamband. Snittkrafter vid balkböjning. Normalspänning och skjuvspänning vid elastisk böjning av balk. Plastisk böjning av balk. Deformation vid balkböjning. Statiskt obestämda balkar. Pelare; knäckning och andra ordningens teori. Vridning vid cirkulärt tvärsnitt. Transformation av spänning och töjning, huvudspänning, flytkriteria. Dynamik; egensvängning och påtvingad svängning hos enkla konstruktionselement.

Konstruktionsteknik
Dimensioneringsprinciper, säkerhetsprinciper och laster som påverkar byggnads- och anläggningskonstruktioner. Element i den bärande stommen. Stomstabilisering. Konstruktionsmaterialen stål, trä, betong och murverk. Dimensionering för böjande moment, normalkraft, samtidigt moment och normalkraft, tvärkraft, deformationer och svängningar. Konstruktiv utformning av detaljer, knutpunkter och förband. Brandskydd av konstruktioner. Byggnadsakustik. Redovisningsteknik.

Dessutom ingår följande moment avseende ingenjörsfärdigheter: Konstruktörens yrkesroll förr och nu. Muntlig presentation. Redovisningsteknik och CAD.

Litteratur
Introduktion till strukturmekaniken, Byggnadsmekanik, Lunds tekniska högskola, 2004.
Kompendium i Konstruktionsteknik.

Poängsatta delmoment

Kod: 0104. Benämning: Byggnadsmekanik.
Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Två inlämningsuppgifter, en laboration samt en skriftlig tentamen. En av inlämningsuppgifterna (som även redovisas muntligt) och laborationen poängsätts. Delmomentet omfattar: Delen Byggnadsmekanik samt muntlig presentation (ingenjörsfärdigheter).

Kod: 0204. Benämning: Konstruktionsteknik.
Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: En konstruktionsuppgift som bedöms och poängsätts, en inlämningsuppgift samt en skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Delen Konstruktionsteknik samt redovisningsteknik och CAD (ingenjörsfärdigheter).