Kursplan för kalenderåret 2005
TILLÄMPAD PROGRAMMERINGVSM060
Applied Computer Programming

Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Valfri för: M3, V4. Kursansvarig: Professor Ola Dahlblom, Ola.Dahlblom@byggmek.lth.se, Byggnadsmekanik. Rekommenderade förkunskaper: VSM040 Finita elementmetoden eller FHL064 Finita elementmetoden FK. Prestationsbedömning: Samtliga inlämningsuppgifter skall vara godkända. Övrigt: Minst 15 deltagare krävs för att kursen skall ges. Hemsida: http://www.byggmek.lth.se.

Mål
Kursen avser att ge kunskaper om strukturering och utveckling av datorprogram för tekniska tillämpningar.

Innehåll
Kursen består huvudsakligen av en större programmeringsuppgift med inriktning på finita elementmetoden. Programutvecklingen uppdelas i flera etapper, där varje etapp är en inlämningsuppgift. Programmet skall uttestas och dokumenteras. Dessutom ingår följande delmoment: Orientering om hårdvara och systemmjukvara. Orientering om datorgrafik och grafiska användargränssnitt. Strukturering av datorprogram. Programmering av elementrutiner, användargränssnitt och grafikrutiner.

Litteratur
Lindemann och Dahlblom: Tillämpad programmering. Arbetsblad och handledningar som delas ut under kursens gång.