Kursplan för kalenderåret 2005
GEOMATIK, INTRODUKTIONVGM630
Introduction to Geomatics

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IBYA1, IBYI1. Kursansvarig: Lars Ollvik, Inst f teknik och samhälle. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För godkänd kurs krävs godkända fältmoment och inlämningsuppgifter. Obligatoriskt fältmoment 16 timmar. Övrigt: VT 2005 ges kursen både för IBYA åk 1 och åk 2. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål
Kursen ger kunskaper om grundläggande begrepp och metoder inom geodetisk mätningsteknik. Dessutom ger kursen en inblick i sambanden mellan geodesi, fotogrammetri, kartteknik och tillämpningsområden inom geomatik.

Innehåll

Litteratur
Elementary Surveying:an Introduction to Geomatics 10/e
Räkneuppgifter i Geodesi med kartteknik
Gunnarsson, J: Formelsamling, Geomatik