Kursplan för kalenderåret 2005
FASTIGHETSMARKNADENVFT015
The Real Estate Market

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: L4. Kursansvarig: Tommy Lilja, Fastighetsvetenskap. Förkunskapskrav: VFT045 Fastighetsekonomi. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och seminarieprestationer. Övrigt: Kursen kan ställas in om färre än tio anmäler sig. Hemsida: http://www.lantm.lth.se.

Mål
Kursen syftar till att ge deltagarna en god överblick över den svenska fastighetsmarknaden, med tillämpning av fastighetsekonomiska metoder.

Innehåll
På kursen studeras bostadsmarknaden, såväl småhus och bostadsrätter som hyresfastigheter. Av stor betydelse här är sambandet mellan marknadens prisbildning och förutsättningarna för nyproduktion.

Marknaden för kommersiellt använda fastigheter, alltså kontors-, butiks- och industrifastigheter studeras med särskild inriktning på skillnaderna mellan storstadsområdena och övriga landet.

Slutligen tas även obebyggda fastigheter upp och där granskas särskilt kommunernas roll som markförmedlare och de möjligheter som finns till en friare marknadsekonomi och konsekvenserna av en sådan förändring.

Litteratur
Artikelkompendium och annan anvisad litteratur.