Kursplan för kalenderåret 2005
ENTREPRENADJURIDIKVFR170
Construction Law

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: L4. Kursansvarig: Cecilia Mildner, Fastighetsvetenskap. Förkunskapskrav: VFR140 Grundläggande juridik. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen och godkända övningar. Övrigt: Kursen kan ställas in om färre än tio anmäler sig.

Mål
Kursen behandlar entreprenadfrågor utifrån ett huvudsakligen juridiskt perspektiv. Den fokuserar på hur parternas – byggherrens och entreprenörens – intressen balanseras i de vanligaste standardavtalen. En viktig del är att peka på de punkter som oftast leder till tvister och på hur sådana skall förebyggas.

Innehåll
Kursen innehåller bland annat följande huvudinslag: Genomgång av AB92 och andra standardavtal. Analys av entreprenadtvister. Avtalsförhandlingar och avtalsskrivning.

Externa experter på området kommer att medverka.

Litteratur
Litteraturen består av kursbok, artiklar, standardavtal samt rättsfall. Den slutliga utformningen meddelas inför kursstarten.