Kursplan för kalenderåret 2005
CAD-TEKNIK OCH INFORMATIONSHANTERINGVBK063
CAD and Information Management

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Valfri för: V3. Kursansvarig: Stefan Persson, Konstruktionsteknik. Rekommenderade förkunskaper: Grundläggande 2D-ritning samt rit- och redovisningsteknik. Prestationsbedömning: Tentamen med en skriftlig del och en praktisk del utförd på PC samt godkänd projektuppgift och godkända övningsuppgifter. Hemsida: http://www.kstr.lth.se.

Mål
Syftet med kursen är att förmedla en bild kring användandet av informationsteknologi och kommunikationsteknologi (ICT) i byggprocessen samt att ge kursdeltagarna en bra grund för användandet av ICT i det framtida yrkeslivet.

Innehåll
Kursen inleder med en repetition av 2D-ritning, rit- och redovisningsteknik samt en orientering i modellorienterad projektering. Därefter inleds ett moment med 3D-teknikens grunder samt färg- och visualiseringsteknik.

Vidare innefattar kursen följande moment:

De teoretiska föreläsningarna under kursen kopplas till praktiska övningsmoment samt till två större projektuppgifter.

Litteratur
Hansson, P. m.fl.: Kom igång med AutoCAD, 2D rel. 2004. Studentlitteratur.
Hansson, P. m.fl.: Kom igång med AutoCAD, 3D rel. 2004. Studentlitteratur.
Wikforss, Ö. m.fl.: Byggandets Informationsteknologi
Kompendium avseende ADT – Arcitectural Desktop (A och K)
Kompendium avseende LDT – Land Desktop (infra)