Kursplan för kalenderåret 2005
KONSTRUKTIONSTEKNIKVBK051
Structural Engineering

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Valfri för: BI3. Kursansvarig: Annika Mårtensson, Konstruktionsteknik. Förkunskapskrav: VSM010 Mekanik. Prestationsbedömning: En skriftlig tentamen samt en obligatorisk inlämningsuppgift. Hemsida: http://www.kstr.lth.se.

Mål
Kursen skall ge

Efter genomgången kurs ska studenten kunna bestämma konstruktionslösningar för en byggnad utifrån givna förutsättningar vad avser användningskrav.

Innehåll
Kursen innehåller följande moment:

En obligatorisk konstruktionsuppgift som ska ge träning i dimensioneringsprocessen för en byggnad.

Litteratur
Kompendium i byggnadsstatik.
Isaksson T., Mårtensson A., Thelandersson S.: Grunderna i Byggnadskonstruktion.
Isaksson T., Mårtensson A.: Tabell- och formelsamling.
Exempelsamling i Konstruktionsteknik för Brand.