Kursplan för kalenderåret 2005
BROBYGGNADSTEKNIKVBK041
Design of Bridges

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Valfri för: V4. Kursansvarig: Professor Sven Thelandersson, Konstruktionsteknik. Förkunskapskrav: VBK020 Betongbyggnad och VBK036 Stålbyggnadsteknik. Prestationsbedömning: En skriftlig tentamen och två större konstruktionsuppgifter. Dessa måste vara godkända för att bli godkänd i kursen. Övrigt: Om färre än 10 studenter anmält sig till kursen kan den ställas in. Hemsida: http://www.kstr.lth.se.

Mål
Efter genomgången kurs skall eleven ha

Innehåll
I kursen ingår föreläsningar, övningsuppgifter, gästföreläsningar av praktiskt verksamma brobyggare, samt studiebesök. Verkningssätt och dimensionering av förspända betongkonstruktioner behandlas. Kursen är upplagd kring två större projekteringsuppgifter, där den ena består av en konventionell vägbro i två fack som utförs i förspänd betong, och den andra en bro med spännvidd på ca 400 m. I den första uppgiften görs projektering och konstruktionsberäkningar på relativt detaljerad nivå, medan den andra bron projekteras översiktligt vad avser bärande system, produktionsmetoder, ekonomi och estetik. Den senare projekteringsuppgiften presenteras vid ett seminarium.

Litteratur
Sundquist, H: Infrastrukturkonstruktioner. Kompendium från KTH.
Petersson, T., Sundquist H: Spännbetongkonstruktioner. Kompendium från KTH.