Kursplan för kalenderåret 2005
STÅLBYGGNADSTEKNIKVBK035
Design of Steel Structures

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Valfri för: V4. Kursansvarig: Univ lektor Tord Isaksson, Konstruktionsteknik, Konstruktionsteknik. Förkunskapskrav: VSM140 Byggnadskonstruktion. Rekommenderade förkunskaper: VSM091 Balkteori. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt godkänd konstruktionsuppgift. Övrigt: Kursen kan ställas in vid mindre än 15 anmälda. Hemsida: http://www.kstr.lth.se.

Mål
Kursen skall ge fördjupad kunskap och förståelse om funktionssätt, utformning och dimensionering av konstruktionselement av stål samt förband i stålkonstruktioner. Stål är ett av de tre viktigaste konstruktionsmaterialen och studenten skall efter kursen kunna välja och utforma stålkonstruktioner både på system- och detaljnivå.

Innehåll
Kursen innehåller följande delmoment som skall behärskas i samband med projektering av stålkonstruktioner:

Vidare ingår en konstruktionsuppgift som avser dimensionering och utformning av bärande stålkonstruktionssystem (traverskonstruktion, stålbro, flervåningsbyggnad) och som ger studenten träning i att självständigt angripa, lösa och redovisa uppgifter.

Litteratur
Thelandersson, S: Stålkonstruktioner.KFS Lund. Exempelsamling, Stålkonstruktioner. BSK (Boverkets hadnbok om stålkonstruktioner). Mårtensson, A, Isaksson, T: Tabell- och formelsamling. KFS Lund.