Kursplan för kalenderåret 2005
HUSBYGGNADSTEKNIKVBF630
Building Technology

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IBYA1. Kursansvarig: Manouchehr Hassanzadeh, Manouchehr.Hassanzadeh@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt godkända inlämningsuppgifter. Godkänd Afu. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål
Den övergripande målsättningen med kursen är att

Innehåll
Kursen behandlar i huvudsak olika byggnadsdelar och hur dessa sammanfogas till en ur byggnadsteknisk och byggnadsfysikaliskt synvinkel väl fungerande byggnad. Kursen innehåller dessutom byggnadsfysikaliska beräkningar och ritande av sektionsritningar. Identifiering av vanliga byggmaterial. Kunskaper och färdigheter inom kursen ”Cad och beräkningsverktyg” används för färdigställande av inlämningsuppgifterna.

Litteratur
Hamrin, G.: Byggteknik, Del A: Husbyggnad; Del B: Byggnadsfysik.
Sandin, K.: Praktisk husbyggnadsteknik.