Kursplan för kalenderåret 2005
BYGGNADSFYSIKVBF605
Building Physics

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IBYA2. Kursansvarig: Manouchehr Hassanzadeh, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Rekommenderade förkunskaper: VBF630 Husbyggnadsteknik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Godkänd inlämningsuppgift samt godkänd Afu. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål
Målsättningen med kursen är att

Kursens Afu-del syftar till att knyta an kursen till tillämpade moment på en byggarbetsplats.

Innehåll
Fysikaliska grunder av värme- och fukttransport genom material och konstruktioner. Beräkning av fukt- och temperaturtillstånd i konstruktioner. Byggnadsfysikalisk dimensionering av tak, grunder och ytterväggar. Fuktkriterier.

Litteratur
Sandin, K: Värme och fukt, exempelsamling, formelsamling.
Utdelat material från föreläsningar och specialrapporter.