Kursplan för kalenderåret 2005
HUSBYGGNADS- OCH INSTALLATIONSTEKNIKVBF015
Building Technology and Services

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: L4. Kursansvarig: Jesper/Arfvidsson/Catarina Warfvinge, Byggnadsfysik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Slutbetyg fås efter godkänd tentamen samt fullgjorda inlämningsuppgifter och studiebesök.

Mål
Det övergripande målet är att ge studenterna en teknisk allmänbildning avseende begrepp, vanliga konstruktionstyper och installationssystem samt ge förståelse för hur hus fungerar som ett tekniskt system i samverkan med brukarna. Kunna redogöra för byggnaders konstruktion och installationer samt kunna värdera dessa vad gäller inomhusmiljö, energianvändning och fuktsäkerhet. Ha förmåga att kunna analysera enkla byggnadsrelaterade tekniska problem och på ett konstruktivt sätt kunna diskutera lösningar med övriga inom bygg- och förvaltningsbranschen.

Innehåll
För att uppnå kunskapsmålen omfattar kursen följande moment

Litteratur
Praktisk husbyggnadsteknik, Sandin, K
Så byggdes husen 1880 - 2000, Björk, C. et al.
Värme Fukt, Sandin, K
Exempelsamling i Byggnadsfysik
Installationsteknik för A och L, Warfvinge, C
Övningsmaterial till Installationstkenik för L.