Kursplan för kalenderåret 2005
ENTREPRENÖRSKAP OCH AFFÄRSUTVECKLINGTNX170
Entrepreneurship and Business Development

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: A3, B4, BI3, C4, D3, E3, F3, I3, ID3, K4, L4, M3, MD2, N2, Pi2, RH4, V3, W3. Kursansvarig: Univ.lektor Niclas Andersson, Byggnadsekonomi. Kursledare Jan-Inge Lind, Ekonomihögskolan, Byggnadsekonomi. Prestationsbedömning: Projektarbete i grupp redovisat som skriftlig affärsplan och aktivt deltagande vid föreläsningar. Övrigt: Kursen går på kvällstid kl 16.00–19.00 med reducerad fart. LTH-gemensam kurs. Begränsat antal platser. Särskilt antagnings- och urvalsförfarande. Urvalskriterium: minst antal poäng som återstår till civilingenjörs- eller arkitektexamen. Hemsida: http://www.bekon.lth.se/swedish/.

Mål
Kursen koncentreras på det lilla och nystartade företaget. Ett helhetsperspektiv används för att belysa både företagets utveckling, entreprenörens roll och omgivningens betydelse. Deltagarna får lära sig om vilka vanliga problem och hinder som man måste vara medveten om för att på ett lyckosamt sätt kunna utveckla företaget. Ytterligare ett viktigt mål med kursen är att inspirera deltagarna att i framtiden starta sina egna företag.

Innehåll
Affärsplaner.
Marknadskoncentration och oväntade marknadsmöjligheter.
Likviditetsplanering och kapitalstruktur.
Att bygga ledningsteam.
Att leda och organisera tillväxtföretag.
Rollfördelning, arbetsuppgifter och strategier för grundaren, ägaren och styrelse.
Finansiering och ventures.

Kursen behandlar olika slags företag, t.ex. tillverkande företag, tjänste- och serviceföretag. Kursen genomförs med föreläsningar där olika teoretiska/praktiska områden täcks. Studenterna arbetar i grupp med utgångspunkt i egna formulerade affärsidéer. Ett antal gästföreläsare från universitet och företag kommer att ge sin syn på villkoren för små, nystartade företag. Till detta kommer handledning och seminarier.

Litteratur
McKinsey & Company: Affärsplanering – En handbok för nya tillväxtföretag (Ekerlids förlag).