Kursplan för kalenderåret 2005
REHABILITERINGSTEKNIKTNX097
Rehabilitation Engineering

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: C4, D4, E4, F3, M3, MD2. Kursansvarig: Univ.adj. Håkan Neveryd, hakan.neveryd@certec.lth.se, Centrum f rehabiliteringsteknik (Certec). Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter samt skriftlig hemtentamen. Tentamen görs tillgänglig i kursens början. Skriftlig och muntlig projektredovisning. Aktivt och konstruktivt deltagande i diskussioner på nätet kan påverka betyget positivt. Övrigt: Nätburen kurs med en del föreläsningar på plats, se hemsidan. Begränsat antal platser, totalt 28. Särskilt antagnings- och urvalsförfarande. Urvalskriterium: antal poäng som återstår till examen enligt Ladok 21 juni. Kursen kan komma att ställas in om antalet deltagare är färre än 20. Hemsida: http://www.certec.lth.se/ak.

Mål
Syftet med kursen är att:

Innehåll
Kursen behandlar teknikens möjligheter för människor med följande funktionshinder:

Kursen är nätburen med en del föreläsningar på plats, men kan också läsas på distans. Kursen är tillgänglig också för studenter med funktionshinder.

Andelen direkt schemabunden undervisning är liten och berör främst deltagande i diskussioner med föreläsare, av vilka somliga själva har ett funktionshinder. Gruppuppgifter och individuella uppgifter styr upp kursen genom prestationskrav varje vecka. Laborationer och diskussioner sker också över nätet.

Två av kursens fem poäng utgörs av ett projektarbete med fokus på behovsanalys eller utveckling av ett handikapphjälpmedel.

Litteratur
Nätföreläsningar med vissa obligatoriska länkar och fördjupningstexter.