Kursplan för kalenderåret 2005
KOGNITIONSERGONOMITNS112
Cognitive Ergonomics

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Obligatorisk för: ID2. Kursansvarig: Univ.adj. Arne Svensk, arne.svensk@certec.lth.se, Centrum f rehabiliteringsteknik (Certec). Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter samt skriftlig och muntlig redovisning av gruppuppgifter. Varje student skall opponera skriftligt på någon annan grupps uppgift. Hemsida: http://www.certec.lth.se/kogn.

Mål
Syftet med kursen är att:

Innehåll
Kursen i kognitionsergonomi innehåller två gruppuppgifter där olika apparaters användargränssnitt analyseras utifrån ett användbarhetsperspektiv. Gruppuppgifterna utförs i grupper om ca 4 personer.

Den teoretiska delen av kursen utgörs av föreläsningar/seminarier med tillhörande inlämningsuppgifter.

Föreläsningarna/seminarierna behandlar följande områden:

Litteratur
Norman, Donald: Design of everyday things. Förlag: DOUBLEDAY & CO INC.,1990, USA, Paperback eller MIT P,1998, UK, Paperback
Material som delas ut i samband med föreläsningarna/seminarierna.