Kursplan för kalenderåret 2005
DATORVERKTYGTNS100
Computer Tools and Techniques

Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Obligatorisk för: ID1. Kursansvarig: Univ.lektor Tekn dr Charlotte Magnusson, charlotte.magnusson@certec.lth.se, Centrum f rehabiliteringsteknik (Certec). Prestationsbedömning: För godkänt slutbetyg krävs godkända inlämningsuppgifter. Hemsida: http://www.certec.lth.se/idv/.

Mål
Syftet med kursen är att öka kunskaperna i datorverktyg för fortsatta studier i industridesignprogrammet.

Innehåll
I kursen förmedlas grundläggande PC-hantering, bildhantering (fotoredigering och vektorgrafik), kunskap om olika bild- och dokumentformat samt hantering av layoutprogramvara. Vidare utformar alla studenter informationsmaterial (folder eller affisch) åt ett tänkt företag. Utbildningen sker genom seminarier och självständigt genomförande av praktiska laborationsmoment. Som en del i träningen av färdigheter sker kontakter med handledare liksom inlämningar av laborationsuppgifter delvis elektroniskt.

Informationsmaterialet redovisas gemensamt vid ett obligatoriskt redovisningstillfälle vid slutet av kursen.

Litteratur
Litteraturen är kopplad till den programvara som används i kursen (Photoshop, Illustrator och InDesign) och består av handböcker, instruktionsblad m.m.