Kursplan för kalenderåret 2005
TEAMWORK OCH LEDARSKAPTMA040
Teamwork and Leadership

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Obligatorisk för: TEMA3. Kursansvarig: Univ.lektor Stein Kleppestö, Företagsekonomiska inst. Prestationsbedömning: Kursen ges i fem delar om en poäng vardera och examineras med en individuell reflekterande rapport. Poängsatta delmoment: 5. Övrigt: För deltagande i kursen krävs antagning till Technology Managementavslutningen.

Mål
Kursens syfte är att ge studenterna kunskaper och ett personligt förhållningssätt till ledarskap och teamwork. Deltagarna skall ha en god kunskap om teorier kring ledarskap och teamwork och dessutom skall deltagarna genom upplevelsebaserade kunskaper kunna individuellt ta ställning till sitt personliga ledarskap och sitt personliga teamdeltagande.

Innehåll
I kursen behandlas teamträning, kommunikation, att lyssna som ledare och att tala som ledare, presentation och retorik samt självkännedom i ett managementperspektiv. Kursen är inspirerad av problembaserad och upplevelsebaserad inlärning. Examinationen baseras på en individuell rapport som fokuserar reflektioner kring hela kursens innehåll och vad detta har för implikationer för deltagarens ledarskapssyn.

Litteratur
Väljs vid kursstart efter samråd med studenterna.

Poängsatta delmoment

Kod: 0198. Benämning: Delkurs 1.
Antal poäng: 1. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Kursen ges i fem delar om en poäng vardera och examineras med en individuell reflekterande rapport. Delmomentet omfattar: I kursen behandlas teamträning, kommunikation, att lyssna som ledare och att tala som ledare, presentation och retorik samt självkännedom i ett managementperspektiv. Kursen är inspirerad av problembaserad och upplevelsebaserad inlärning. Examinationen baseras på en individuell rapport som fokuserar reflektioner kring hela kursens innehåll och vad detta har för implikationer för deltagarens ledarskapssyn.

Kod: 0298. Benämning: Delkurs 2.
Antal poäng: 1. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Kursen ges i fem delar om en poäng vardera och examineras med en individuell reflekterande rapport. Delmomentet omfattar: I kursen behandlas teamträning, kommunikation, att lyssna som ledare och att tala som ledare, presentation och retorik samt självkännedom i ett managementperspektiv. Kursen är inspirerad av problembaserad och upplevelsebaserad inlärning. Examinationen baseras på en individuell rapport som fokuserar reflektioner kring hela kursens innehåll och vad detta har för implikationer för deltagarens ledarskapssyn.

Kod: 0398. Benämning: Delkurs 3.
Antal poäng: 1. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Kursen ges i fem delar om en poäng vardera och examineras med en individuell reflekterande rapport. Delmomentet omfattar: I kursen behandlas teamträning, kommunikation, att lyssna som ledare och att tala som ledare, presentation och retorik samt självkännedom i ett managementperspektiv. Kursen är inspirerad av problembaserad och upplevelsebaserad inlärning. Examinationen baseras på en individuell rapport som fokuserar reflektioner kring hela kursens innehåll och vad detta har för implikationer för deltagarens ledarskapssyn.

Kod: 0498. Benämning: Delkurs 4.
Antal poäng: 1. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Kursen ges i fem delar om en poäng vardera och examineras med en individuell reflekterande rapport. Delmomentet omfattar: I kursen behandlas teamträning, kommunikation, att lyssna som ledare och att tala som ledare, presentation och retorik samt självkännedom i ett managementperspektiv. Kursen är inspirerad av problembaserad och upplevelsebaserad inlärning. Examinationen baseras på en individuell rapport som fokuserar reflektioner kring hela kursens innehåll och vad detta har för implikationer för deltagarens ledarskapssyn.

Kod: 0598. Benämning: Rapport.
Antal poäng: 1. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Kursen ges i fem delar om en poäng vardera och examineras med en individuell reflekterande rapport. Delmomentet omfattar: I kursen behandlas teamträning, kommunikation, att lyssna som ledare och att tala som ledare, presentation och retorik samt självkännedom i ett managementperspektiv. Kursen är inspirerad av problembaserad och upplevelsebaserad inlärning. Examinationen baseras på en individuell rapport som fokuserar reflektioner kring hela kursens innehåll och vad detta har för implikationer för deltagarens ledarskapssyn.