Kursplan för kalenderåret 2005
BIOLOGISK ÖVERSIKTSKURSTEK290
Biology, Introductory Course

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: Pi3. Kursansvarig: Anders Brodin, Anders.Brodin@teorekol.lu.se, Ekologiska institutionen. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, obligatoriska inlämningsuppgifter samt vissa obligatoriska övningar.

Mål
Att ge studenten en överblick över biologin, speciellt de delar som utnyttjar matematiska modeller och där behovet av matematiskt, datalogiskt och statistiskt kunnande är stort. Speciellt prioriteras resultat, begrepp och terminologi som underlättar för studenterna att på egen hand sätta sig in i biologiska problem.

Innehåll
Cellens uppbyggnad och funktion. Nukleinsyrornas struktur och replikation. Proteinsyntesen. Genreglering. Genomets och proteomets struktur. Fysiologiska grundbegrepp. Den klassiska genetikens lagar. Populationsgenetik. Evolutionslära. Ekologiska och populationsbiologiska grundbegrepp.

Litteratur
Mader, S: Biology 7th ed. McGraw-Hill.