Kursplan för kalenderåret 2005
TEKNISKT BASÅR (HELSINGBORG)TBÅ040
Pre-University Course in Technical Sciences

Antal poäng: 40. Betygskala: UG. Obligatorisk för: TB1HELS. Kursansvarig: Håkan Linder, hakan.linder@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Förkunskapskrav: Förutom grundläggande behörighet krävs: Matematik kurs C eller 3 åk SE eller etapp 3 lägst betyg G/3. Vidare krävs slutbetyg/avgångsexamen från gymnasieskolan eller komvux. Högskoleprov beaktas ej. Prestationsbedömning: Endast betygsgraderna Godkänd och Underkänd förekommer för basåret som helhet. Övrigt: Godkänt basår ger garantiplats på någon av högskoleing. utbildningar inom LTH förutom multimedia och ger behörighet att söka till branding utb (Lund) och multimediatekn (Hbg). Under förutsättning att man läst Ma E och är godkänd, ges även behörighet att söka till LTHs civiling. utbildningar.

Mål
Målet med tekniskt basår är att komplettera en gymnasieutbildning från samhällsvetenskaplig eller ekonomisk linje eller SP ekonomisk eller SP samhällsvetenskaplig gren med de förkunskaper och färdigheter som krävs för fortsatta studier vid LTHs högskoleingenjörs-, civilingenjörs- och brandingenjörsprogram.

Innehåll
LTHs tekniska basår omfattar följande obligatoriska kurser med arbetsinsatsens fördelning inom parentes:

Obligatoriska kurser:

Matematik ABCD (12/40)

Fysik AB (16/40)

Kemi A (10/40)

Teknisk översiktskurs ( 2/40)

Tillvalskurser:

Matematik E

Kemi B

Litteratur
Björk m.fl.: Matematik 3000 kurs A och B, NV/TE, Bokförlaget Natur och kultur, ISBN 91-27-51036-0
Björk m.fl.: Matematik 3000 kurs C och D, NV/TE, Bokförlaget Natur och kultur, ISBN 91-27-51002-6.
Björk m.fl.: Matematik 3000 kurs E, NV/TE, Bokförlaget Natur och kultur, ISBN 91-27-51029-8.
Cutnell & Johnsson: Physics, 6th Ed, John Wiley & Sons, Inc 2003, ISBN 0-471-44895-8.
Andersson, Sonesson, Stålhandske, Tullberg & Rydén: Gymnasiekemi A, Liber 2001, ISBN 91-47-01649-3.
Andersson, Sonesson, Stålhandske, Tullberg & Rydén: Gymnasiekemi B, Liber 2001, ISBN 91-47-01678-7.