Kursplan för kalenderåret 2005
TURBULENT FÖRBRÄNNINGMVK135
Turbulent Combustion

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M4XVS. Valfri för: M3. Kursansvarig: Professor Xue-Song Bai, Energivetenskaper. Förkunskapskrav: MMV021/MMV211 Strömningslära. Rekommenderade förkunskaper: MMV050 Termodynamik och strömningslära, MVK140 Turbulens. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Obligatoriska övningsuppgifter måste vara inlämnade före tentamen. Övrigt: Kursen ges på begäran på engelska. Hemsida: http://www.fm.vok.lth.se.

Mål
Kursen avser att ge förståelse för de grundläggande processer som förekommer i turbulent reagerande strömning samt hur dessa kan modelleras på ett ingenjörsmässigt sätt. Avsikten är också att studenten skall kunna tillämpa de teoretiska kunskaperna och modellerna på tekniska problem i t ex pannor, gasturbiner och förbränningsmotorer, efter att ha fullgjort kursen.

Innehåll
Kursen börjar med att gå igenom grundläggande begrepp och ge kunskap i bl a termokemi, kemisk kinetik, transportprocesser och ekvationer för reagerande strömning och turbulens. Därefter studeras först laminära förblandade och icke-förblandade flammor. Detta följs av turbulenta flammor. Kursens sista moment handlar om modellering av turbulent förbränning och olika modeller som finns samt hur turbulens och förbränning påverkar varandra.

Litteratur
Turns, S R: An introduction to combustion, McGraw-Hill 2000.