Kursplan för kalenderåret 2005
PROJEKT I ÅRSKURS 2MMH650
Project Course I Year 2

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IMM2. Kursansvarig: Lise Jensen, lise.jensen@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Prestationsbedömning: För betyget godkänd krävs: 1. Godkänd slutprodukt. 2. Godkänd skriftlig dokumentation. 3. Godkänd muntlig redovisning. 4. Fullgjord opposition på annans arbete. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål
Kursen ger

Innehåll
Projektarbete: Träning i form av ett större projektarbete i grupp. Upprättande av kravspecifikation i samråd med tänkt kund. Projektuppgiften utgår från ett givet scenario.
Rapportering: Redovisning i skriftlig och muntlig form av projektets genomförande. Rapporten skall fungera som beslutsunderlag för kunden.

Litteratur
Utdelade material.