Kursplan för kalenderåret 2005
POLYMERA MATERIAL, PROJEKTKPO021
Polymeric Materials, Project

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Alternativobligatorisk för: K4XM. Kursansvarig: Professor Frans Maurer, frans.maurer@polymer.lth.se, Polymerteknologi. Förkunskapskrav: KTE080 Polymerkemi eller KPO010 Polymerfysik. Prestationsbedömning: Obligatorisk närvaro vid föreläsningarna. För godkänt betyg fordras aktivt deltagande i och redovisning av resultaten från tillämpningsövningarna. Övrigt: Antalet kursdeltagare är begränsat till 9 deltagare. Kursen ges på engelska. Hemsida: http://www.polymer.lth.se.

Mål
Kursen skall ge fördjupad insikt om hur polymera material kan användas för olika ändamål.

Innehåll
Kursen skall belysa hur materialets funktion i slutapplikationen beror av fysikalisk-kemiska egenskaper hos de använda polymererna, av bearbetningsprocessen och av produktens uppbyggnad. Kursen genomförs i samarbete med industriföretag i regionen. Inom kursen behandlas tre olika tillämpningar t.ex. färg, lack och lim, förpackningsmaterial, medicinska tillämpningar och kompositmaterial.

Litteratur
Handböcker och annat material tillhandahålles inom avdelningen.