Kursplan för kalenderåret 2005
HUMAN NUTRITION – FUNCTIONAL FOODSKNL030
Human Nutrition – Functional Foods

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Alternativobligatorisk för: B4XLi. Kursansvarig: Docent Kerstin Skog, Kerstin.Skog@inl.lth.se, Industriell näringslära. Förkunskapskrav: KNL025/KNL026 Fysiologi och/eller KLG080 Livsmedelsvetenskap: Komplexa livsmedel och/eller KLG085 Livsmedelsvetenskap: Produktionssystem eller motsvarande kunskaper i basal näringslära. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkända övningsuppgifter. Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska.

Mål
Att ge en fördjupad förståelse för hur komponenter i livsmedel, både näringsämnen och ”non-nutrients” påverkar funktioner i kroppen, att ge kunskaper för att kritiskt analysera och värdera information om nutrition och ”functional foods”, samt att ge träning i att presentera vetenskaplig information inom nutritionsområdet, muntligt och skriftligt till olika målgrupper.

Innehåll
Utifrån tidigare inhämtade basala kunskaper om fysiologi och nutrition fördjupas förståelsen av hur olika komponenter och fysikaliskt-kemiska egenskaper i livsmedel påverkar funktioner i kroppen. Detta är basen för utveckling av ”functional foods”, som utmärks av dokumenterade mervärden från hälsosynpunkt. Kursen innehåller föreläsningar, studier av vetenskapliga originalartiklar, gruppdiskussioner och redovisningar. Bioaktiva substanser i olika råvaror, metabolism och fysiologiska effekter av olika näringsämnen och ”non-nutrient”, vegetarisk kost, toxicitetsprövning, tillsatser och lagstiftning kring ”functional foods” är huvudmoment.

Litteratur
MJ Gibney, IA MacDonald, HM Roche (Eds), Nutrition & Metabolism, Blackwell Science 2003 eller senare.
Alternativt:
Garrow JS, James WPT: Human Nutrition and Dietetics, 10th ed, 2000 eller senare, Churcill Livingstone eller
Abrahamsson L, Andersson I, et al, Näringslära för Högskolan, Liber, 2001 eller senare.