Kursplan för kalenderåret 2005
METABOLIC ENGINEERINGKMB040
Metabolic engineering

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Alternativobligatorisk för: B4XMb, B4XPt. Kursansvarig: Universitetslektor Ed van Niel, Ed.van_Niel@tmb.lth.se och Docent Marie-Francoise Gorwa-Grauslund, Marie-Francoise.Gorwa@tmb.lth.se, Teknisk mikrobiologi. Förkunskapskrav: KMB060 Mikrobiologi. Prestationsbedömning: Godkända övningar, laborationer, skriftlig tentamen. Övrigt: Platsantalet är begränsat till maximalt 24 studenter. Kursen kan komma att ges på engelska. Urvalskriterier: se utbildningsplan 8.4 Regler för tillträde till översökta kurser.

Mål
Kursens mål är att ge basal kunskaper i mikrobiell ingenjörskonst med tonvikt på att förändra metabolismen med gentekniska metoder.

Innehåll
Kursen behandlar hur mikroorganismer används i kemi-, livs- och läkemedelstekniska processer; hur mikroorganismer utvecklas och konstrueras med klassiska metoder baserade på stamselektion, isolering och mutation och med moderna gentekniska metoder; hur grundläggande mikrobiell fysiologi används för rationella ansatser vid utveckling av ”nya” industriella mikroorganismer. Föreläsningar: Katabolism, energimetabolism, anaerob metabolism, biosyntes, kolbalanser, redoxbalanser, fluxanalys, screening, stamselektion, isolering, mutation, genteknik, jäsningsteknik, enzymatiska analyser, media formulering.
Övningar: Beräkning av kolbalanser, redoxbalanser och fluxanalyser.
Laborationer: Satsvisa och kontinuerlig odling av muterade och rekombinanta mikroorganismer.
Litteraturstudie: Processer baserade på rekombinanta celler.

Litteratur
Kompendium.