Kursplan för kalenderåret 2005
FÖRDJUPNINGSPROJEKT I ANALYTISK KEMIKKK621
Advanced Project in Analytical Chemistry

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IK3. Kursansvarig: Ronnie Thomasson, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Prestationsbedömning: För betyget godkänd krävs: 1. Godkänd slutprodukt. 2. Godkänd skriftlig dokumentation. 3. Godkänd muntlig redovisning. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål
Deltagarna integrerar kunskaper och färdigheter från kursen i grundläggande analytisk kemi

Innehåll

Litteratur
Kompendium.